Naudinga informacija

Dzūkų g. 64, LT-65164 Varėna

Telefonas (8 310) 52 067

El. paštas ryto.mokykla@varena.lt

Mokyklos kodas 190108941

Tėvų diena

Paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį mokykloje organizuojama Tėvų diena. Nuo 18.00 - 19.00 valandos mokykloje tėvelių laukia klasės vadovai, mokyklos administracija, dalykų mokytojai. Susirinkimų metu aptariamos problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Parama mokyklai

LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikia galimybę skirti paramai iki 2 procentų iš jau sumokėto Jūsų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už moralinę ir materialinę paramą mokyklai. Ši neįkainuojama parama padeda mums stiprinti mokyklos materialinę bazę. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Naujienos

Žemės diena

 Kovo 20 dieną keturi aštuntų klasių mokiniai Ugnė Bartusevičiūtė, Patricija Mickutė, Arnas Saulynas, Justinas Jančiauskas kartu su biologijos mokytoja Sigita Toločkiene, buvo išvykę į Žemės dienos šventę. Ji šiemet buvo rengiama Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinėje mokykloje.

Savaitė „BE PATYČIŲ“

  Kovo 23-27 d.

 PROGRAMA 

 VISĄ SAVAITĘ

 Veikia KOMPLIMENTŲ/PAGYRIMŲ PAŠTAS – rašyk draugams ir mokytojams pagyrimus, komplimentus, dėkok ir džiaukis, parodyk dėmesį, RAŠYK bei gauk laiškus pats

  • KOLIAŽŲ PARODA tema „Gerbiu tave“ vyks trečiame aukšte;
  • INSTALIACIJOS „GERBIU TAVE“ antrame aukšte:
  • ESU ŠALIA – PADĖSIU TAU!
  • MANO JAUSMŲ PASAULIS.

Kiekvieną dieną kiekvieną pertrauką veiks POILSIO KLASĖ – Anglų k.Nr.5. Joje galėsi pailsėti, pažaisti, paklausyti mėgstamos muzikos, pasižiūrėti filmukų savaitės tema.

  • Apie ELEKTRONINES PATYČIAS gali sužinoti trečiame aukšte informaciniame stende.
  • Klasės valandėlių metu:
  • 1-6 klasės dalyvaus Garsiojo skaitymo užsiėmimuose bibliotekoje;
  • 7-8 klasės savaitės tema bendraus su policijos pareigūnais.

 TREČIADIENĮ

 9.00 – 11.00 Aktų salėje vyks Nedzingės piemenukų pasirodymas ir bendri tautiniai šokiai su pradinukais.

 KETVIRTADIENĮ

 PORŲ MARATONAS „GERBIU TAVE“ – susirask porininką ir registruokitės pas klasės seniūną

 iki kovo 26 d. ketvirtadienio 11 val.  ir dalyvaukite bėgime poromis naujame stadione!                            

5-6 klasių bėgimas vyks per 6 pamoką;

 7-8 klasių bėgimas vyks per 7 pamoką.

  PENKTADIENĮ

 Vyks DISKOTEKA Aktų salėje

16.00 – 18.00 šoka 5 ir 6 klasės                                  

18.00-20.00 šoka 7 ir 8 klasės

TOP